Bustadbyggjelag for unge

Det var få frammøtte på informasjonsmøte om bustadbyggjelag i Røyrvikåsen. For å vurdere om det er grunnlag for igongsetting av dette prosjektet, ber vi dei som kan vere interesserte i leilegheit om å gi tilbakemelding - gjerne via spørjeskjema du finn lenke til under. Her finn du og meir informasjon om leilegheitene, og om bustadbyggjelagmodellen.


Kristiansand Boligbyggelag (KOBB) er engasjert til å stå for gjennomføring og drift av det planlagte bustadbyggjelaget. Meir om bustadbyggjelag og finansiering finn de i presentasjonen som KOBB hadde på informasjonsmøtet.

Vi ber dei som er interesserte om å returnere spørjeskjema innan 16. oktober. Det er heilt uforpliktande å melde si interesse. Skjema kan sendast til:

Presentasjon frå KOBB

Plan- og fasadeteikningar av leilegheiter

3D-skisser av leilegheiter: Fugleperspektiv      Stue      Kjøkken

Spørjeskjema - interesseUtskriftsversjon Utskriftsversjon