Fire gaseller i Bykle


Gasellebedriftene for 2008 er kåra, og Bykle er den kommunen i Aust-Agder med flest gaseller i høve til folketal.

Dei fire verksemdene i Bykle er P.K. Jegteberg, Hovden Hytteservice, Carbide Tools og Tommeliten. Meir om kva som må til for å bli ei gasellebedrift kan du lese her.


I Aust-Agder er det i alt 103 gaseller, og fire av desse held altså til i Bykle. P.K. Jegteberg kjem høgst på lista, med ein imponerande 4. plass i fylket. Full oversikt over gasellebedriftene i Aust-Agder kan du finne her.

Ei gasellebedrift må ha:Utskriftsversjon Utskriftsversjon