BHV på bedriftsbesøk


BHV ringer i desse dagar rundt til bedrifter i kommunen, og inviterer oss sjølve på besøk. Vi ønskjer å ta pulsen på næringslivet i kommunen, høyre om bedrifter er berørte av finanssituasjonen og få innspel på om det er spesielle ting BHV kan bidra med overfor næringa.

Dersom du ikkje skulle bli oppringt, men likevel ønskjer ein samtale med oss, kan du gjerne ta kontakt.Utskriftsversjon Utskriftsversjon