HMS-kurs

Bykle og Hovden Vekst inviterer næringsdrivande i Bykle til kurs innan helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid. Arbeidsgivarar har plikt til å gjennomgå slik opplæring. Deltakarar vil få relevant dokumentasjon for sin bransje, og kursbevis. Kurshaldar er Tron Armand Støle. Eigenandel kr 400,- per deltakar.

Stad og tid: Hovdetun torsdag 14. april kl. 9.00 - 15.00.
Påmelding: Innan 1. mai til ingvild@bhv.no/ 37 93 85 31Utskriftsversjon Utskriftsversjon