Bykle og Hovden Vekst AS


Bykle og Hovden Vekst AS er eit heileigd kommunalt selskap. Selskapet skal arbeide med nyskaping og vidareutvikling av eit aktivt næringsliv i Bykle kommune. Reiseliv er hovudnæringa i kommunen, med Hovden som veletablert turistsenter. Bykle og Hovden Vekst AS har driftsansvar for fleire ulike næringsbygg. Selskapet arbeider med nyetableringar og vidareutvikling av eksisterande næringsliv, men har også oppgåver som er meir prega av samfunnsutvikling. Selskapet deltek i fleire utviklingsprosjekt.

På desse nettsidene kan dykk finne informasjon om styrevedtak, prosjekt og meir.

Har du ein forretningsidé?
Ta gjerne kontakt med oss, så kanskje vi kan hjelpe dykk vidare. 

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon